Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika 2018-05-16T13:03:47+00:00

Project Description

Absolventi získajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Ponuka kvalifikačných štúdií v oblasti špeciálna pedagogika pre učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, špeciálnych pedagógov. Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Doklad o ukončenom vzdelaní je vysvedčenie vydané Pedagogickou fakultou UK.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov

2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

pedagogika mentálne postihnutých,

pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených,

pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl učiteľského smeru alebo absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Výučba prebieha formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte štúdium:

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky