Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom neučiteľského smeru.

DPŠ pre absolventov VŠ

späť