Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

DPŠ pre učiteľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre učiteľov.

Štúdium je určené absolventom VŠ neučiteľského zamerania, ktorí majú ukončený taký odbor, na ktorý má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditáciu. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

CHCEM BLIŽŠIE INFORMÁCIE

späť