Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

DPŠ pre pedagogických asistentov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

 

CHCEM BLIŽŠIE INFORMÁCIE

späť