Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

Kontakt

IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o.

Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina
Slovenská republika

+421 41 5621 183

ipv@ipvza.sk

č.ú.: 262 478 9395 / 1100

IČO: 315 76575

DIČ: 2020669101

nie sme platcami DPH

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Michal Langer

riaditeľ spoločnosti
+421 908 277 328

michal.langer@ipvza.sk

 

Martina Malková

manažér pre vzdelávanie, rozširujúce štúdia, fakturácia
+421 905 529 763

mmalkova@ipvza.sk

Mgr. Vladimír Langer

manažér pre vzdelávanie, rozširujúce štúdia
+421 911 821 081

vlado.langer@ipvza.sk