Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

Učiteľstvo psychológie pre SŠ

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo psychológie pre SŠ.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet psychológia pe SŠ. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

CHCEM BLIŽŠIE INFORMÁCIE

späť