Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

Špeciálna pedagogika

Štúdium na doplnenie kvalifikačných predpokladov – špeciálnopedagogická spôsobilosť.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava pripravuje v Žiline  otvorenie nasledujúcich štúdií špeciálnej pedagogiky:

Špeciálna pedagogika pre učiteľov

Špeciálna pedagogika – poradenstvo

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy

Špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl

Špeciálna pedagogika – pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

späť