MichalLanger

About Michal Langer

This author has not yet filled in any details.
So far Michal Langer has created 4 blog entries.

Prihlášky na štúdiá v akademickom roku 2018/2019

2018-02-05T19:58:52+00:0029/01/18|

Prihlášky na všetky štúdiá sa budú zbierať minimálne do konca apríla 2018. Bližšie informácie o jednotlivých štúdiách ochotne poskytneme po vyplnení kontaktného formulára v časti rozširujúce štúdium. Časový harmonogram zbierania prihlášok: Do konca apríla 2018: Rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra Rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (bloková forma) Rozširujúce štúdium primárne vzdelávanie Rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky Do 15. júna 2018: Rozširujúce štúdium biológia Rozširujúce štúdium etická výchova Rozširujúce štúdium geografia Rozširujúce štúdium história Rozširujúce štúdium chémia Rozširujúce štúdium predprimárna pedagogika Rozširujúce štúdium psychológia Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a [...]

Nové učebné skriptá

2018-02-05T19:13:31+00:0028/01/18|

Vysokoškolská učebnica „Sociálna patológia a sociológia výchovy pre pedagógov“ je určená ako vysokoškolská učebnica študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských i neučiteľských  študijných programoch v rámci pedagogicko-psychologického základu a tiež pre frekventantov doplnkového pedagogického štúdia na UMB. Je ťažiskovo určená pre účely predmetu „sociológia výchovy a sociálna patológia“ v učiteľských odboroch, ale aj pre účely štúdia v samostatných predmetoch pod názvom „sociológia výchovy a vzdelávania“ a „sociálna patológia“, resp. „sociálna patológia a jej prevencia“. Skriptá je možné objednať na webovej stránke nášho vydavateľstva.

Štúdiá otvorené v ak. roku 2017/2018

2018-02-04T19:21:53+00:0028/01/18|

V akademickom roku 2017/2018 sa do prvých ročníkov zapísalo 339 študentov. Zápisy prebehli od začiatku septembra do konca októbra. Univerzity otvorili v našom Inštitúte nasledovné štúdiá: Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica: - História - Slovenský jazyk a literatúra - Telesná výchova Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica - Predprimárne vzdelávanie Rektorát UMB Banská Bystrica - DPŠ pre učiteľov - DPŠ pre vychovávateľov - DPŠ pre pedagogických asistentov Pedagogická fakulta UK Bratislava - Anglický jazyk a literatúra - Primárna pedagogika - Slovenský jazyk a literatúra - Výchova k občianstvu - Špeciálna pedagogika pre učiteľov - Pedagogika mentálne postihnutých - Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených - [...]

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Phone: +421 41 5621 183

Mobile: +421 908 277 328

Novinky