Vysokoškolská učebnica „Sociálna patológia a sociológia výchovy pre pedagógov“ je určená ako vysokoškolská učebnica študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských i neučiteľských  študijných programoch v rámci pedagogicko-psychologického základu a tiež pre frekventantov doplnkového pedagogického štúdia na UMB. Je ťažiskovo určená pre účely predmetu „sociológia výchovy a sociálna patológia“ v učiteľských odboroch, ale aj pre účely štúdia v samostatných predmetoch pod názvom „sociológia výchovy a vzdelávania“ a „sociálna patológia“, resp. „sociálna patológia a jej prevencia“.

Skriptá je možné objednať na webovej stránke nášho vydavateľstva.

Najnovšie články

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.