Nové učebné skriptá

Vysokoškolská učebnica „Sociálna patológia a sociológia výchovy pre pedagógov“ je určená ako vysokoškolská učebnica študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských i neučiteľských  študijných programoch v rámci pedagogicko-psychologického základu a tiež pre frekventantov doplnkového pedagogického štúdia na UMB. Je ťažiskovo určená pre účely predmetu „sociológia výchovy a sociálna patológia“ v učiteľských odboroch, ale aj pre účely štúdia v samostatných predmetoch pod názvom „sociológia výchovy a vzdelávania“ a „sociálna patológia“, resp. „sociálna patológia a jej prevencia“.

Skriptá je možné objednať na webovej stránke nášho vydavateľstva.

Najnovšie články

2018-02-05T19:13:31+00:0028/01/18|

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky