Prihlášky na všetky štúdiá sa budú zbierať minimálne do konca apríla 2018. Bližšie informácie o jednotlivých štúdiách ochotne poskytneme po vyplnení kontaktného formulára v časti rozširujúce štúdium.

Časový harmonogram zbierania prihlášok:

Do konca apríla 2018:
Rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra
Rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra
Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (bloková forma)
Rozširujúce štúdium primárne vzdelávanie
Rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu

Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky

Do 15. júna 2018:
Rozširujúce štúdium biológia
Rozširujúce štúdium etická výchova
Rozširujúce štúdium geografia
Rozširujúce štúdium história
Rozširujúce štúdium chémia
Rozširujúce štúdium predprimárna pedagogika
Rozširujúce štúdium psychológia
Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (víkendová forma)
Rozširujúce štúdium telesná výchova
Rozširujúce štúdium výchova k občianstvu
Rozširujúce štúdium výtvarného umenia

Na všetky štúdiá je možné sa prihlásiť pomocou formulára na našich stránkach

Najnovšie články

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.