Prihlášky na všetky štúdiá sa budú zbierať minimálne do konca apríla 2018. Bližšie informácie o jednotlivých štúdiách ochotne poskytneme po vyplnení kontaktného formulára v časti rozširujúce štúdium.

Časový harmonogram zbierania prihlášok:

Do konca apríla 2018:
Rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra
Rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra
Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (bloková forma)
Rozširujúce štúdium primárne vzdelávanie
Rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu

Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky

Do 15. júna 2018:
Rozširujúce štúdium biológia
Rozširujúce štúdium etická výchova
Rozširujúce štúdium geografia
Rozširujúce štúdium história
Rozširujúce štúdium chémia
Rozširujúce štúdium predprimárna pedagogika
Rozširujúce štúdium psychológia
Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (víkendová forma)
Rozširujúce štúdium telesná výchova
Rozširujúce štúdium výchova k občianstvu
Rozširujúce štúdium výtvarného umenia

Na všetky štúdiá je možné sa prihlásiť pomocou formulára na našich stránkach

Najnovšie články