V akademickom roku 2017/2018 sa do prvých ročníkov zapísalo 339 študentov. Zápisy prebehli od začiatku septembra do konca októbra. Univerzity otvorili v našom Inštitúte nasledovné štúdiá:

Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica:
História
– Slovenský jazyk a literatúra
– Telesná výchova

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
– Predprimárne vzdelávanie

Rektorát UMB Banská Bystrica
– DPŠ pre učiteľov
– DPŠ pre vychovávateľov
– DPŠ pre pedagogických asistentov

Pedagogická fakulta UK Bratislava
– Anglický jazyk a literatúra

– Primárna pedagogika
– Slovenský jazyk a literatúra
– Výchova k občianstvu
– Špeciálna pedagogika pre učiteľov
– Pedagogika mentálne postihnutých
– Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených
– Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov
– Pedagogika mentálne postihnutých
– Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
– Biológia
– Geografia

Najnovšie články

Excepteur sint occaecat nulla cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit est laborum.