Oznamy

Oznamy2018-02-07T07:39:10+00:00
1máj 2020

Prihlášky na ak. rok 2020/2021

Od mája je možné sa prihlásiť na rôzne rozširujúce štúdiá a DPŠ (pedagogické minimum pre učiteľov, vychovávateľov a pedagogických asistentov). Možnosť prihlásiť sa na tieto štúdiá je do konca júna 2020. Bližšie informácie o ponuke odborov nájdete v časti štúdiá.

29jan 2018

Prihlášky na štúdiá v akademickom roku 2018/2019

Prihlášky na všetky štúdiá sa budú zbierať minimálne do konca apríla 2018. Bližšie informácie o jednotlivých štúdiách ochotne poskytneme po vyplnení kontaktného formulára v časti rozširujúce štúdium. Časový harmonogram zbierania prihlášok: Do konca apríla 2018: Rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra Rozširujúce štúdium nemecký jazyk a literatúra Rozširujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra (bloková forma) Rozširujúce štúdium primárne vzdelávanie Rozširujúce štúdium výchovy k občianstvu Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky Do [...]

28jan 2018

Nové učebné skriptá

Vysokoškolská učebnica „Sociálna patológia a sociológia výchovy pre pedagógov“ je určená ako vysokoškolská učebnica študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských i neučiteľských  študijných programoch v rámci pedagogicko-psychologického základu a tiež pre frekventantov doplnkového pedagogického štúdia na UMB. Je ťažiskovo určená pre účely predmetu „sociológia výchovy a sociálna patológia“ v učiteľských odboroch, ale aj pre účely štúdia v samostatných predmetoch pod názvom „sociológia výchovy a vzdelávania“ a „sociálna patológia“, resp. „sociálna patológia a jej prevencia“. Skriptá je možné objednať na webovej stránke nášho [...]

28jan 2018

Štúdiá otvorené v ak. roku 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 sa do prvých ročníkov zapísalo 339 študentov. Zápisy prebehli od začiatku septembra do konca októbra. Univerzity otvorili v našom Inštitúte nasledovné štúdiá: Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica: - História - Slovenský jazyk a literatúra - Telesná výchova Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica - Predprimárne vzdelávanie Rektorát UMB Banská Bystrica - DPŠ pre učiteľov - DPŠ pre vychovávateľov - DPŠ pre pedagogických asistentov Pedagogická fakulta UK Bratislava - [...]

Go to Top