IPV Inštitút priemyselnej výchovy

vzdelávacie centrum
  • založenie spoločnosti – 1965 založený Inštitút priemyselnej výchovy koncernu ZVL (Závody na výrobu ložísk) ako vzdelávací inštitút pre pracovníkov koncernu ZVL. V roku 1993 transformácia na Inštitút priemyselnej výchovy,  s.r.o.,  samostatný právny subjekt,
  • forma spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným,
  • aktivity spoločnosti – odborné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, štúdiá špeciálnej pedagogiky, rozširujúce štúdia pre učiteľov, manažérske vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy manažmentu, účtovníctva, počítačov …, doplňujúce pedagogické štúdiá, kurzy z oblasti výpočtovej techniky, vydavateľská činnosť,
  • obchodní partneri – Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina (SOPK), odborníci z praxe,
  • členstvo spoločnosti – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina,
  • naši študenti – pracovníci štátnej správy, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, učitelia a pracovníci ústavov a sociálnych zariadení, manažéri obchodných spoločností, individuálni záujemcovia,
  • počty poslucháčov– priemerne 350 poslucháčov za školský rok.

Prečo si vybrať IPV?

0
Poslucháčov
0
Prebiehajúcich štúdií
0+
Prednášajúcich z vysokých škôl
0+
Absolventov

Naši partneri