Pedagogické minimum – DPŠ

Pedagogické minimum – DPŠ2018-11-13T16:34:03+00:00

Project Description

Štúdium umožňuje získať pedagogické minimum absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

DPŠ pre učiteľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre učiteľov.

Štúdium je určené absolventom VŠ neučiteľského zamerania, ktorí majú ukončený taký odbor, na ktorý má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditáciu. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

DPŠ pre pedagogických asistentov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte štúdium:

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky