Absolventi získajú špeciálno-pedagogickú spôsobilosť.

Ponuka rozširujúcich štúdií na ak. rok 2024/2025 je aktuálna!
Prihlášky na niektoré rozširujúce štúdia sa zbierajú len v priebehu apríla.
Prihlášky na DPŠ sa budú zbierať v priebehu mája 2024.
!!!NOVINKY!!! Predškolská pedagogika, primárna pedagogika, špeciálna pedagogika, anglický jazyk….

Pre učiteľov

Pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých a jednotlivcov s poruchami autistického spektra

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých a jednotlivcov s poruchami autistického spektra. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania – psychosociálne narušených

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika jednotlivcov s poruchami správania – psychosociálne narušených. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov (pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou)

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika sluchovo postihnutých

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika sluchovo postihnutých. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika jednotlivcov s poruchami autistického spektra

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika jednotlivcov s poruchami autistického spektra. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika intelektovo nadaných

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika intelektovo nadaných. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (fyzika, informatika, matematika, technika…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Pre vychovávateľov

Pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 1. a 2. stupňa VŠ, v programoch, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii vychovávateľa. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania – psychosociálne narušených

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika jednotlivcov s poruchami správania – psychosociálne narušených. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 1. a 2. stupňa VŠ, v programoch, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii vychovávateľa. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika sluchovo postihnutých

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika sluchovo postihnutých. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 1. a 2. stupňa VŠ, v programoch, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii vychovávateľa. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 1. a 2. stupňa VŠ, v programoch, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii vychovávateľa. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (hudobná výchova, informatická výchova, výchova umením…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Pre učiteľky materských škôl

Špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl (pre predprimárne vzdelávanie)

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl (pre predprimárne vzdelávanie). Štúdium je určené pre absolventov 1. a 2. stupňa VŠ, v programoch, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii učiteľa materskej školy. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Špeciálna pedagogika pre školského špeciálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia špeciálna pedagogika pre školského špeciálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v odbore: učiteľ materskej školy, učiteľ 1. stupňa ZŠ, učiteľ 2. stupňa ZŠ a SŠ, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, psychológ a školský psychológ, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. Štúdium je 3-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli, napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

KONTAKTUJTE NÁS

    Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje