Project Description

Absolventi rozširujúcich štúdií získajú profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie daných predmetov na základných a stredných školách. Štúdiá sú ukončené záverečnými skúškami a obhájením záverečnej práce. Absolventom vydá fakulta vysvedčenie, ktoré slúži ako dodatok k učiteľskému diplomu.

Vážení záujemcovia o rozširujúce štúdiá!

Kvôli opatreniam zavedeným v súvislosti s novým koronavírusom, ponuka niektorých štúdií na akademický rok 2020/2021 bude aktualizovaná v priebehu apríla/mája.

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.

Michal Langer, riaditeľ IPV

Prírodovedné odbory

Učiteľstvo biológie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje rozširujúce štúdium – učiteľstvo biológie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet biológia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Vzdelávanie je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy. Dôležitou súčasťou prípravy je aj problematika výchovy k tvorbe a ochrane životného prostredia. Rozširujúce štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo geografie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo geografie.
Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet geografia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo chémie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo chémie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet chémia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Výchovno-vzdelávacie odbory

Učiteľstvo telesnej výchovy

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo telesnej výchovy.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet telesná výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo výtvarného umenia

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Banskej Bystrici otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo výtvarného umenia.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet výtvarná výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo etickej výchovy

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo etickej výchovy.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet etická výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Humanitné odbory

Učiteľstvo histórie

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline rozširujúce štúdium – učiteľstvo histórie.
Vzdelávanie je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet história pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia  – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet slovenský jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

V spolupráci s vysokou školou, v Žiline pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia  – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet anglický jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Štúdium je 2-ročné.

Ďalšie informácie

Pedagogicko-psychologické odbory

Učiteľstvo psychológie pre SŠ

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo psychológie pre SŠ.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet psychológia pe SŠ. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje