Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum

Rozširujúce štúdiá

slide0051

Rozširujúce štúdia sú určené pre pedagogických zamestnancov, slúžia na rozšírenie kvalifikačného predpokladu – vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu.

Čítajte viac

Špeciálna pedagogika

slide0011

Štúdium na doplnenie kvalifikačných predpokladov – špeciálnopedagogická spôsobilosť.

Čítajte viac

DPŠ

slide0031

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom neučiteľského smeru.

Čítajte viac

Kontinuálne vzdelávanie

Atestácie

Atestačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ a SŠ

Čítajte viac

   

 O nás

  • založenie spoločnosti – 1965 založený Inštitút priemyselnej výchovy koncernu ZVL (Závody na výrobu ložísk) ako vzdelávací inštitút pre pracovníkov koncernu ZVL. V roku 1993 transformácia na Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o., samostatný právny subjekt,
  • forma spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným,
  • aktivity spoločnosti – odborné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, štúdiá špeciálnej pedagogiky, rozširujúce štúdia pre učiteľov, manažérske vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy manažmentu, účtovníctva, počítačov …, doplňujúce pedagogické štúdiá, kurzy z oblasti výpočtovej techniky, vydavateľská činnosť,
  • obchodní partneri – Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina (SOPK), odborníci z praxe,
  • členstvo spoločnosti – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina,
  • naši študenti – pracovníci štátnej správy, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, učitelia a pracovníci ústavov a sociálnych zariadení, manažéri obchodných spoločností, individuálni záujemcovia,
  • počty študentov – priemerne 1 200 študentov za školský rok.

Naši partneri

ffUMBpdfUMBped_UKlogo_aivdlogo-SOPK_intop